ކޯވިޑް-19

ކޯވިޑް-19 : އޭދަފުށީ ވިޔަފާރިތަކަށްވެސް ގެއްލުން

ކޯވިޑް-19 : ސްޕަޓްނިކް ވެކްސިން ރާއްޖޭގައި ޖެހުމުގެ ހުއްދަދީފި

ޒަރޫރީ ބޭނުމަށް ބޭރަށް ނިކުތުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރަން ފަށައިފި

ކޯވިޑް-19 : ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާ ޚިލާފުވި 200އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 ދިފާޢު : އިތުރު 2،208 މީހަކު ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 : ނުރައްކާ އިންތިހާއަށް ބޮޑު، މިއަދުވެސް 1501 މީހުން ޕޮޒިޓިވް

ދެކުނު އޭޝިޔާގެ ޤައުމުތަކުގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ވިސާ ދިނުން ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލަނީ

ކޯވިޑް-19 : ކާފިއު ގަޑި ހަވީރު 4:00އަށް އަވަސްކޮށް، އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކެއް

ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން އިންސްޕެކްޓް ކުރަން ފަށަނީ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 434 435