ކޯވިޑް-19

އިތުރު 80 މީހުން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް، ހޮސްޕިޓަލްގައި 23މީހުން

އިތުރު 4،048 މީހުން ކޯވިޑް ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

ރަށްރަށުން ޕޮޒިޓިވްވި 82 މީހުންނާއެކު މިއަދު 114 މީހުން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި

ކޯވިޑް-19 : އިތުރު ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެ

ކޯވިޑް ވެކްސިން ފުރިހަމަކުރި މީހުންގެ ޢަދަދު 250،000 އަށްވުރެ މައްޗަށް

ރާއްޖެއިން އިތުރު 217 މީހުން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ޕީސީއާރް ޓެސްޓު ހެދުމަށް ދިގު ކިޔުތަކެއް

ކޯވިޑް ޖެހިގެން އިތުރު ދިވެއްސެއް ނިޔާވެއްޖެ

އިތުރު 4471 މީހުން ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 470 471