ކޯވިޑް-19

ކޯވިޑުގައި މިއަދު ދެވަނަ މަރެއް

120 އެނދާއެކު ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ކޯވިޑް ފެސިލިޓީއެއް

ކޯވިޑް ބަލީގައި އަނެއްކާވެސް ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެ، ޖުމްލަ 85 އަށް

ކޯވިޑް-19 : ބިރު ފަހަނައެޅިޔަސް، ނުރައްކާ ކުޑައެއް ނޫން

ކޯވިޑް-19 ދިފާޢު: ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކުރި މީހުންގެ އަދަދު 130،000ށްވުރެ މައްޗަށް

ކޯވިޑް-19 : އަދަދުތައް އިތުރުވަމުން ގޮސް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 1000 މަތީގައި

ރައީސް ނަޝީދަށް ޙަމަލާދިން މީހާގެ ވަނަވަރު ޢާއްމުކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 : ތޫފާނުގެ ރޯޅިގަދަވެ، ރާޅުތައް ބޮޑެތިވާން ފަށައިފި- މަބްރޫކް

ކޯވިޑްގައި އިތުރު ދިވެއްސަކު ނިޔާވެ، ޢަދަދު 84އަށް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 435 436