ކޯވިޑް-19

އަތޮޅުތަކުން 127 މީހަކާއެކު، އިތުރު 169 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޯވިޑްގެ އިތުރު ރާޅެއްގެ ފުރުސަތު ކުޑަކުރުމަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ސަމާލުވޭ: އެޗްޕީއޭ

އޭދަފުށިން ކޯވިޑް ބަލީގައި މީހަކު ނިޔާވެ، ޢަދަދު 217އަށް

ރާއްޖެއިން އިތުރު 140 މީހަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޯވިޑް ކޭސްތައް މަދުވެ މޮނިޓަރިންގައި މިހާރު އޮތީ 14 ރަށެއް

އިތުރު 2،571 މީހުން ކޯވިޑް ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

އަންގާރަ އަދި ހޯމަދުވަހު ސާމްޕަލް ނަގާ ސެންޓަރުތައް ބަންދުވާނެ

63 މީހުން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، 154 މީހުން ރަނގަޅުވެއްޖެ

ހުކުރު ދުވަހު ކޯވިޑް ވެކްސިން ފުރިހަމަކުރީ 674 މީހުން

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 470 471