ކޯވިޑް-19

އަނެއްކާވެސް އިތުރު 109 މީހުން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

ކޯވިޑް ޖެހިގެން އިތުރު ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެ

އިތުރު 400އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

އިތުރު 129 މީހަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

ރިސޯޓްތަކުން ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު މައްޗަށް

އިތުރު 119 މީހުން ކޯވިޑްއަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19އަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޭހެއް

އިތުރު 130 މީހުން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް، ރަނގަޅުވީ 122 މީހުން

63 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ ކެނދިކުޅުދޫގައި ކަންބޮޑުވުން

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 496 497