ކޯވިޑް-19

ކޯވިޑް-19 : ކާފިއު ގަޑި ހަވީރު 4:00އަށް އަވަސްކޮށް، އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކެއް

ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން އިންސްޕެކްޓް ކުރަން ފަށަނީ

މާސްކް ނޭޅުމާއި، މަނާގަޑީގައި ބޭރުގައި އުޅެގެން 267 މީހުން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 ދިފާޢު: އާދިއްތަ ދުވަހު ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކުރީ 3111 މީހުން

ކޯވިޑް-19 : ނުރައްކާ ބޮޑުވެ މިއަދުވެސް 1204 މީހުން ޕޮޒިޓިވް

ކޯވިޑް-19 : މާފުށިން މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ، މިއަދުގެ 3ވަނަ

ލ.ގަމާއި އދ.މާމިގިލީގައި ކާފިއު ހިންގަނީ

ކޯވިޑް-19 : މާލޭގައި ޓެސްޓުކާރާ ކޮންމެ 5 މީހަކުން 3 މީހުން ޕޮޒިޓިވް

ކޯވިޑުގައި މިއަދު ދެވަނަ މަރެއް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 435 436