ކޯވިޑް-19

ކޯވިޑް-19 : މިއަދު 590 މީހުން ޕޮޒިޓިވް، ނުރައްކާ ކުޑައެއް ނޫން

ސާމްޕަލް ނަގާ ގަޑިތަކާއި ފްލޫ ކްލިނިކް ހުޅުވާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލުގެނެސްފި

އެނދާ ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދިދާނެ، ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިން ހޯދާނީ ކޮންތާކުން؟

ކޯވިޑް-19 : އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެ، ޢަދަދު 83އަށް

ކޯވިޑް-19 ދިފާޢު : 126،000އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

"ރައީސް ނަޝީދަށް ޙަމަލާދޭން ބޭނުންކުރީ އައިއީޑީއެއް، ސަލްޓަމްޕާކު ގޮއްވުމަށްވުރެ އެތައްގުނައެއް ނުރައްކާ"

ކޯވިޑް-19 : ނުރައްކާ ތަންފުކެއްވެސް ކުޑައެއް ނޫން، އިތުރު 766 މީހުން ޕޮޒިޓިވް

ކޮލެޖް ޔުނިވަރސިޓީގެ ކިޔެވުން އޮންލައިންކޮށް، ޓިއުޝަން ކްލާސްތައް ހުއްޓާލަން އަންގައިފި

ކަރަންޓީންގެ މުއްދަތު 14 ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްފި

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 434 435