ކޯވިޑް-19

ކޯވިޑް-19 : 73 މީހުން ޕޮޒިޓިވް، 109 މީހުން ރަނގަޅުވެއްޖެ

ޢީދު ބަންދުގައި މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ވެކްސިން ޖެހުން މެދުކަނޑާލަނީ

ކޯވިޑް ވެކްސިން ޖެހޭ އާބާދީގެ %50 ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

ގިނަ ބަޔަކު ޕީސީއާރް ޓެސްޓު ހަދަމުންދާތީ ނަތީޖާ ލިބުން ލަސްވެދާނެ - އެޗްޕީއޭ

"މާލެ ސަރަޙައްދުގައި މިފަހަރު، ޢީދު ނަމާދުގެ ބޮޑު ޖަމާޢަތެއް ނޯންނާނެ"

އޭޕްރީލްމަހު ކޮވިޝީލްޑްގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ މީހުންނަށް މިހާރު ދެވަނަ ޑޯޒް ޖެހޭނެ

އިތުރު 6،700އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ކޯވިޑް ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

އިތުރު 170 މީހުން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ދިރާގުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީއަށް 60 ޓެބްލެޓް ހަދިޔާކޮށްފި

1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 470 471