ކޯވިޑް-19

ކޯވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 200އިން މައްޗަށް، އަތޮޅުތަކުން 153 މީހުން

އިތުރު 665 މީހުން ކޯވިޑް ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

މިއަދު މާލެއިންނާއި އަތޮޅުތަކުންވެސް ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 21 މީހުން

އިތުރު 481މީހުން ކޯވިޑް ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

މިމަހު އެންމެގިނަ މީހުން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މިއަދު

ކޯވިޑްގައި ރާއްޖޭގައި ނިޔާވި މީހުންގެ ޢަދަދު 240އަށް

އިތުރު 1000އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ކޯވިޑް ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

އަތޮޅުތަކުން 55 މީހުންނާއެކު އަލަށް 95 މީހަކު ކޯވިޑަަަށް ޕޮޒިޓިވް

ކުޑަރިކިލުން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޢަދަދު 40އަށް

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 496 497