ކޯވިޑް-19

ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް ވެކްސިން ހަދިޔާކުރުމަށް ނިންމައިފި

ވެކްސިން ފުރިހަމަކުރި މީހުންގެ ޢަދަދު 235،000އަށްވުރެ މައްޗަށް

މިއަދު އިތުރު 91 މީހަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، 90 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅު

ޕޯސްޓްމޯޓަމަށްފަހު ކުޑަކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑު މާލެ ގެނެސް ޢާއިލާއާ ޙަވާލުކުރަނީ

ކޯވިޑަށް ޓެސްޓުކުރި ސާމްޕަލްތައް މިލިއަނަކަށްވުރެ މައްޗަށް

މިއަދު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 78 މީހުން

10 ދުވަސް ފަހުން ކޯވިޑްގައި ރާއްޖެއިން މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

ވެކްސިން ފުރިހަމަކުރި މީހުންގެ ޢަދަދު 220،000އަށްވުރެ މައްޗަށް

މާލެ ސަރަހައްދުން 23 މީހުންނާއެކު، މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 90 މީހުން

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 470 471