ކޯވިޑް-19

މާބަނޑު މީހުން ވެކްސިންޖެހުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ކޯވިޑް ދިފާޢު: އިތުރު 578 މީހުން ދެވަނަ ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފި

ބަލި ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅުތައް އިތުރު 14 ދުވަހަށް

ހއ.ދިއްދޫ އާއި ފ.ފީއަލީގައިވެސް ކާފިއު ޢިއުލާންކޮށްފި

މިއަދު އެކަނިވެސް 821 ޕޮޒިޓިވްވެ މިއަދުވެސް ޖުމްލަ އަދަދު 1000ން މަތި

އަހުލު ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން 9 ޢާއިލާއެއް އަމިއްލަ ރަށަށް

48 ގަޑިއިރުތެެރޭ 7 މަރު، މިމަހު މިހާތަނަށް 21 މަރު

ކޯވިޑްގައި އަނެއްކާވެސް ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19 : ބަލިޖެހުނު އިތުރު ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 435 436