ކޯވިޑް-19

އާއްމުން އެއްވާ ތަންތަން އިންސްޕެކްޓްކުރުމަށް އިންސްޕެކްޓަރުން ނެރެނީ

ޕޮޒިޓިވްވާ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ހައިރިސްކް މީހުންނާ ގިނަ ކުޑަކުދިން، ވިސްނާކަށް ނުވޭތަ؟

3

ކޯވިޑް-19 : ރާއްޖެއިން އަނެއްކާވެސް އިތުރު ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެ

އުސޫލާ ޚިލާފު 40 ތަނެއް މިއަދު ބަންދުކުރި

ގިނަ އަދަދެއްގެ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންނާއި ފުލުހުން މިދިޔަ މަހު ޕޮޒިޓިވްވި

މާސްކު ނަގައިގެން މަގުމަތީ ސިނގިރޭޓް ބޯކަށް ނުތިބެވޭނެ

މާސްކު މަޖްބޫރުކުރި ދުވަހުވެސް 4 މީހުން ޖޫރިމަނާކުރަން ޖެހުނު

ބަލި ޖެހުނު މީހުން އެތައް ގުނައެއް އިތުރު، 72 މީހުން އެޑްމިޓްކޮށްފަ

އިންޑިއާގެ ބޯޑަރުތައް ބަންދުކޮށްފައި އޮތް އޮތުން އަނެއްކާވެސް ދިގު ދަންމާލައިފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 277 278