ކޯވިޑް-19

އުތުރު ކްލަސްޓަރ : ހީކުރިވަރަށްވުރެ މާ ނުރައްކާ

1

ދެވަނަ ފަހަރަށް ކޯވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ މީހާ މަރުވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު 40 މިލިއަނަށްވުރެ މައްޗަށް

ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދީފިނަމަ މަހަކު 2.6 މިލިއަން މީހުންނަށް އިންޑިއާއިން ކޯވިޑް ޖެހޭނެ

ޕީއެލްއޯގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލްގެ ޙާލުކޮޅު ގޯސްވެ ހަސްފަތާލަށް

ދެކުނު އެފުރިކާގެ ޞިއްޙަތާބެހޭ ވަޒީރަށް ކޯވިޑް-19 ޖެހިއްޖެ

އިޓަލީވިލާތުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އަނެއްކާވެސް ހަރުކަށިކޮށްފި

ލޯކަލް ޓްރާންސްމިޝަނާއި ގުޅިގެން ކުޅުދުއްފުށީގައި އިތުރު ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންފަށައިފި

ކޯވިޑް-19 : މިއަދު 32 ޕޮޒިޓިވް ކޭސް، ރަނގަޅުވީ 67 މީހުން

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 330 331