ކޯވިޑް-19

ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 5.6 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޞިއްޙީ ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 : ށ.ކޮމަންޑޫއިން މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19: މާދަމާ އައްޑޫ ސިޓީން ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނަގަނީ

ކޯވިޑް-19 : ނުރައްކާ ކުޑައެއް ނުވޭ، މިއަދުވެސް 69 މީހުން ޕޮޒިޓިވް

ބ.އަތޮޅުގައި ގެސްޓް ހައުސް ހިންގާ 3 ރަށަކުން ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނަގައިފި

ކޯވިޑް-19: ގދ.ތިނަދުއިން މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ދެއްވަދޫ ކްލަސްޓަރ: މިހާތަނަށް 69 މީހުން ޕޮޒިޓިވް

ވެކްސިން ޖަހަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން މާދަމާ ހުޅުވާލަނީ

ކޯވިޑް-19: މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 51 މީހުން، ގިނައީ ރިޒޯޓްތަކުން

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 367 368