ކޯވިޑް-19

އަދަދުތައް 300އިން މައްޗަށް، އަތޮޅުތަކުން 215 މީހުން ޕޮޒިޓިވް

އިތުރު 947 މީހުން ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

އަދަދުތައް ދަށަށް، މިއަދު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 224 މީހުން

މަނާ ވަގުތުގައި ބޭރުގައި އުޅުނު މީހުންގެ އަދަދު 80،000 އަށްވުރެ ގިނަ

ކޯވިޑުން ރަނގަޅުވެފައި ވިޔަސް ރަށަށްގޮސް ކަރަންޓީނު ވާންޖެހޭ

ނިޔާވި 111 މީހުންގެ ތެރެއިން 68 މީހުން ވެކްސިންގެ އެއްވެސް ޑޯޒެއް ނުޖަހާ!

ކޯވިޑް ޖެހިގެން ރާއްޖެއިން ނިޔާވި މީހުންގެ ޢަދަދު ސިގެއްލާގައި މަރުވި މީހުންނާއި އެއްވަރު

ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19 : ރާއްޖެއިން ނިޔާވި މީހުންގެ ޢަދަދު 196އަށް

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 454 455