ކޯވިޑް-19

މިދިޔަ ހަފްތާގައި ކޯވިޑް ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަކުރީ 49 މީހުން

އެޗްޕީއޭގެ ކޯލް ސެންޓަރ 1676ގެ ޚިދުމަތް ދެން ލިބޭނީ ރަސްމީ ގަޑިތަކުގައި

ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 655 މީހުން

ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ރާއްޖެއަށް ޖީން ސީކުއެންސް މެޝިނެއް ހަދިޔާކޮށްފި

ކޯވިޑުން އަރައިގަނެވި، ހިންދެމިލެވުނީ ރައީސްގެ ހިކުމަތްތެރި ފިޔަވަޅުތަކުން!

ވެކްސިން ޖަހާ ރޭޓް ދަށަށް!

ރާއްޖޭގައި ކޯވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 177000 އިން މައްޗަށް

ރަމަޟާންމަހު ކޯވިޑް ވެކްސިން ޖެހުން ކުރިއަށްދާނީ ރޭގަނޑު 9އިން 11އަށް

ރޯދައިގެ ކުރިން ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ފުރިހަމަކުރުމަށް އެދިއްޖެ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 525 526