ކޯވިޑް-19

ކޯވިޑްގައި ދެމީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖެހި މީހުންގެ އަދަދު 40،000އިން މައްޗަށް

ރެކޯޑް ޢަދަދެއް، 2000އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާދޭ މީހުންގެ އަދަދު 40 އަށް، ބަލީގެ ނުރައްކާ ބޮޑު!

ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ފުރިހަމަކުރި މީހުންގެ ޢަދަދު 37،000އިން މައްޗަށް

މިއަދު އެކަނިވެސް 1594 މީހުން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

4ވަނަ ރާޅާއެކު ކުރިއަށްއޮތީ އެންމެ ގޯސް ޙާލަތު!

މާފުށީ ޖަލުން 63 މީހަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް، 419 ގައިދީން ކަރަންޓީނުގައި

ނަންބަރުތައް އުފުލި، ކޯވިޑްގެ ހާލަތު "ރެޑް އެލާޓް" ގައި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 509 510