ކޯވިޑް-19

ރާއްޖޭގައި ކޯވިޑް ކޭސްތައް އަނެއްކާވެސް ދަށަށް

ކޯވިޑް ވެކްސިންގެ 4 ވަނަ ޑޯޒް ޖެހި މީހުންގެ އަދަދު 689 އަކަށް

ވޭތުވެދިޔަ ހަފްތާގައި ކޯވިޑު ޖެހުނު މީހުންގެ ޢަދަދު ބޮޑުތަނުން ދަށަށް

ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ކޯވިޑް ވެކްސިން ކާޑް ނުހެދޭނެ

މިދިޔަ ހަފްތާގައި ރާއްޖެއިން 1202 މީހަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

ކޯވިޑާއި ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރު ބޮޑު: ޒިފްލީނާ

މިދިޔަ ހަފްތާގައި ކޯވިޑް ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަކުރީ 49 މީހުން

އެޗްޕީއޭގެ ކޯލް ސެންޓަރ 1676ގެ ޚިދުމަތް ދެން ލިބޭނީ ރަސްމީ ގަޑިތަކުގައި

ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 655 މީހުން

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 526 527