މުހައްމަދު ރިފްއަތު

963 ލިޔުން

2 ވަނަ ޑިވިޝަންގެ ޗެންޕިއަންކަން ގުޑީސްއަށް

ޤައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމް އިންޑިޔާއަށް ފުރައިފި

ބަޙްރެއިން އަތުން އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމް ބަލިވެއްޖެ

ބަނގްލަދޭޝްދެކެ ޖެހިލުމެއްނުވޭ - ރިކީ ހާބަޓް

ޓީމްތައް އިންޑިޔާއަށް ފޮނުވުމަށް އިންޑިޔާގެ އެހީއަކަށް

ބަންގްލަދޭޝް ބަލިކޮށް، އަފްޤާނިސްތާން ގްރޫޕުގެ އެއްވަނައަށް

އަވަސްގެ ސާފް ސުޒުކީކަޕް ލޯންޗްކޮށްފި.

ޗެލްސީގެ ކޯޗްކަމުން މޮރީނިއޯ ވަކިކޮށްފި

އެސްޓީއޯ ބަށި މުބާރާތުގެ ޗެންޕިއަންކަން ފީއަލި ހޯދައިފި

މެލޭޝިޔާ ކޭމްޕް ވާނީ ތަފާތު ތަޖުރިބާއަކަށް - ޤައުމީ ކޯޗް

ރެޑްބުލް ވިނިންގ 5ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރޮކް ސްޓްރީޓްއަށް

ގައުމީ ޓީމް މެލޭޝިޔާގައި ކޭމްޕް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެ

އަހުމަދު އަބްދުﷲ އާއި ފާސިރު ޓީސީއަށް ސޮއިކޮށްފި

ސަރުކާރާ އެމްއޯސީ ގުޅިގެން ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތަށް ޤާއިމް ކުރުން

އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ އިސްވެރިންނާއެކު މިނިސްޓަރ ބޭއްވި ބައްދަލްވުން

ޕޮލިސް ކަޓުވާލުމަށްފަހު ސިފައިން ގައުމީ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް

ސާފް ގޭމްސްގެ އަމާޒަކީ ސެމީއަށް ދިއުން - ވޮލީ ކޯޗް

ރެޑްބުލް ވިނިންގ 5 މާލޭގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރޮކް ސްޓްރީޓަށް

ގައުމީ ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗް ޕޮލިސް ކުލަބަށް

ގައުމީ ބާސްކެޓް ބޯލް ސްކޮޑް އިޢުލާންކޮށްފި.

1 2 ... 40 41 42 43 44 45 46 ... 48 49