ހުސައިން މަހްތޫމް

348 ލިޔުން

ލ އަތޮޅުން 83 ފޮޓޯގްރާފަރުން ތަމުރީނުކޮށްފި

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ލ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

ސްކޫލްތަކުގެ ޙާލަތު ބައްލަވާލެއްވުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ލ އަތޮޅަށް

އިންތިޚާބާއިބެހޭ ގޮތުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއެކު ވަކިވަކިން ބައްދަލުކުރަން އީސީ ނިންމައިފި

އެޗްޑީސީން ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

ރާއްޖެ މިވަނީ ސިއްޙީ ދާއިރާއިން މުހިންމު ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކެއް ހާސިލްކޮށްފަ - ހެލްތް މިނިސްޓަރ

ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުންނަށް ހައްދުންމަތިން ޚޫނު މަރުޙަބާއެއް

ޕާކިސްތާނުގެ ޤައުމީ މީޑިއާއާއި ޕީއެސްއެމްއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުންތަކެއް އެކުލަވާލުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ޖޫންމަހު ފަށާ ކޯސްތައް އިޢުލާންކޮށްފި

ޓެބްލެޓާއެކު ބޭނުންކުރާނީ ގޫގުލް ކުލާސްރޫމް އެޕްލިކޭޝަން

އޮލިމްޕަސް ހިންގުމާއި ޕީއެސްއެމުން ހަވާލުވަނީ

ސްކޫލްތައް ވައިފައި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ވަރަށްއަވަހަށް ޓެބްލެޓްތައް ސްކޫލްތަކަށް ފޮނުވަން ފަށާނަން - އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

މުދާ ކްލިއަރކުރާ ގަޑިތަކަށް އެމްޕީއެލް އިން ބަދަލުގެނެސްފި

ރާއްޖެއާމެދު އައިޕީޔޫއަކުން ފިޔަވަޅު އަޅާކަށް ނޫޅޭ - މޫސާ މަނިކް

ޓީބީ ޖެހިފައިވާ 136 މީހުން މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެއިން ފެނުނު

ބެސްޓް ރޭޑިއޯ ޕްރެޒެންޓަރ މުބާރާތުގެ ގަދަ 4 ބައިވެރިން ހޮވައިފި

ބޯފެން އުފުލުމާބެހޭ މިންގަނޑު ޢާންމުކޮށްފި

އިމާރާތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ހަކަތަ އާއި ފެން އިޤުތިޞާދު ކުރަނީ

"2017 ގައި ސީއެސްސީއާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތައް މަދު"

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 17 18