އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

3300 ލިޔުން

ޖުޒާމު ބަލި ރާއްޖެއިން ނައްތާލުމަށް 100 ރަށެއްގައި ޓެސްޓިން ފަށައިފި

ފޮއްދޫގައި ފެނާ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ޓެސްޓުކޮށްފި

ނ. ވެލިދޫ ކައިރީގައި އެއަރޕޯޓެއް ތަރައްޤީކުރާނަން: މުޢިއްޒު

ދެކުނު އޭޝިއާގެ ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން "ސްޓާލިންކް"ގެ ޚިދުމަތް ލިބޭ ފުރަތަމަ ޤައުމަކަށް ރާއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގައި އަނބު ދަނޑު ހެއްދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބަށް ދަނީ ނުފޫޒް ފޯރުވަމުން: ޠަލާލް

ދުވަސްވީ ފާރުގަނޑުތައް އަވަހަށް ރަނގަޅުކުރުމަށް ދޭ ފަރުވާ ގަމު ހޮސްޕިޓަލުން

ގޯތީގެ ގުރުއަތު ނިމިއްޖެ، ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު

ހިތަދުއާއި ހުޅުމީދޫ ބްރިޖުން ގުޅާލުމުގެ މަޝްރޫޢު ޙަގީޤަތަކަށް ހަދާނަން: މުޢިއްޒު

މިއަހަރުގެ ޒުވާނުންގެ އެވޯޑަށް ހުޅުވާލައިފި

ވެލިދޫ ޖޫނިއަރ ކޮލެޖުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ހިޔާ ލިސްޓުން އުނިކުރި އެންމެންނަށް ފްލެޓް ދޭނަން: މުޢިއްޒު

ގޯތީގެ ގުރުއަތަށް ނާދެވުނު މީހުންނަށް މާދަމާ އިތުރު ފުރުޞަތެއް

އެތައް އަހަރަކަށްފަހު އަމިއްލަ ނަމުގައި ގޯއްޗެއް، އުފަލުން ރޮއްވާލައިފި

ގޯތިދޭ ސަރަޙައްދުތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ގުރުއަތުލުން ހަފްތާއަކަށް ކުރިއަށްދާނެ

ގޯތިލިބޭ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓް މިއަދު ޢާންމުކުރަނީ

އައްޑޫ ސިޓީ ހަންކެނޑެ ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ނިމޭނެ: ޞާދިޤް

ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ހުއްޓާލުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް: މުޢިއްޒު

ޑރ.މުޢިއްޒަށް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށްދިނުމަށް ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ އެއްގަލަކަށް

ނަޑެއްލާ، ރަތަފަންދޫ، ފިއޯރީގެ އައު އިންޖިނުގެއާއި އޮފީސް ޢިމާރާތް ރައީސް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

1 2 ... 10 11 12 13 14 15 16 ... 164 165