އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

3294 ލިޔުން

4 ޓަވަރުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެއްކޮށް ނިމޭނެ: އެފްޑީސީ

ދެވަނަ ބުރުގައި ގޯއްޗާއި ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓް މިދައުރުތެރޭ ކަނޑަނޭޅޭނެ: އަކްރަމް

ސަރުކާރުގެ 77 މުވައްސަސާއެއްގެ ރިޕޯޓް ވަނީ އެކުލަވާލާފައި: ފިރުޒުލް

ފޮރުވަންޖެހޭ، ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ލިބޭނެ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައެއް ނޯންނާނެ: ޤަސަމް

ފްލެޓާއި ގޯއްޗަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު މާދަމާ ހަމަވާނެ

ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓު އައު ރަންވޭ ބޭނުންކުރަން ހުޅުވާލުން އޮތީ މަޑުޖައްސާލާފައި: ރިޒްވީ

ފަލަސްޠީނުގެ ދިފާޢުގައި ދިވެހީން، ގޮވާލީ އިސްރާޢީލު މީހުން އެތެރެވިޔަ ނުދިނުމަށް

1

ހުޅުމާލެ 3 ވަނަ ފިޔަވަހީގެ އިތުރު 26 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކަން ފަށައިފި

ދަފްތަރުގެ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގައި ތަމްސީލުކުރުމަށް ޚާއްސަ ދާއިރާ އުފެއްދުމަށް ގޮވާލައިފި

ރެޑްވޭވް ޕްލާޒާ ކައިރީގައި ހުރި ހޮޓަލުގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިންވާލައިފި

މަސައްކަތްތެރިންނާ ގުޅޭ ބިލްތައް ލަސްވާތީ މެންބަރުންގެ ކަންބޮޑުވުން

މަޑުއްވަރީގައި ކެފޭއެއް ހިންގި އިމާރާތެއްގައި ރޯވެ މުޅިން އަނދައިފި

ސަޢުދީއިން ރާއްޖެއަށް 2.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީއެއް ދިނުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިވެހިން ފަރިތަ، އެމީހުން އެދެނީ ރޫޙު ދައްކޮށްނުލާ އެހީވުމަށް

އަންނަ ބުރެއްގައި ގޯތި ދޭން ކަނޑައެޅި 684 މީހުންނަށް ގޯތި ދޭނީ އުތުރުތިލަފަޅުން

ބޯކޮށް ވާރޭވެހި އުތުރުގެ ގިނަ ރަށްތަކެއްގައި ފެން ބޮޑުވެއްޖެ

ދިވެހިން ބަންޑުންކޮށްލީ ފަލަސްތީނަށް އޮތް ލޯބި

ފުރަތަމަ 4000 ފްލެޓްގެ ޙައްގުވެރިންނާއެކު ނޮވެމްބަރު 17ގެ ކުރިން ސޮއިކުރާނެ

ޕީޖީން އެދިގެން ރައީސް ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފް އަޑުއެހުން މިއަދުވެސް ކެންސަލް

އިންތިޚާބީ ރައީސަށް ބޭނުންފުޅުވާ މަޢުލޫމާތުތައް އެއްކުރެއްވުމަށް އިދާރާތަކަށް ރައީސް އަންގަވައިފި

1 2 ... 7 8 9 10 11 12 13 ... 164 165