ފިލިޕީންސްގައި ކާރިސާގެ ޙާލަތު އިއުލާނުކޮށްފި

ލީބިޔާގެ ވަގުތީ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ދައުރުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

އިރާޤްގެ ބޮޑުވަޒީރު މާލިކީ އޮބާމާއާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ވިލާތުގެ އިއްތިހާދުން ރާއްޖެއަށް އަށް 4 މިލިއަން ޔޫރޯގެ މާލީ އެހީއެއް ދީފި

އެމެރިކާގެ މެދުއިރުމަތީގެ ސިޔާސަތާމެދު ޢަރަބި ވެރިންގެ ހިތްޕުޅު ނުތަނަސް

އެމެރިކާގެ ޖާސޫސުކުރުމުގެ ސިޔާސަތު މިހާރަށްވުރެ ހަނިކުރަން ޖެހޭ

މުމްބާއީގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި 6 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ގްރީސްގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފި

އީރާނުގެ ނިއުކްލިޔަރ މައްސަލައިގެ ވަގުތީ އެއްބަސްވުން އޮބާމާ ދިފާޢުކޮށްފި