ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެމެރިކާއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އީރާނުން ގޮވާލައިފި

ޔޫއޭއީގެ ޞިއްޙަތާއި ބެހޭ ވަޒީރަށް ކޯވިޑް-19 ވެކްސިން

ބަނޑަށް ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ގޮވާލައިފި

ކޯވިޑް-19 ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރުވެ އީރާނުގެ ޙާލަތު ގޯސްވެއްޖެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ކޯވިޑް-19 ގެ ދެވަނަ ރާޅެއް

"ޖަމަލު ފޮތް ގާޑިޔާ" މަދަރުސާއަށް ނުދެވިތިބި ކުދިންގެ އުއްމީދު

އަރަބި ފަސް ޤައުމަކުން އިސްރާއީލާއެކު ގުޅުންބަދަހިކުރަން ދަނީ ވިސްނަމުން: އެމެރިކާ

ބެލަރުސްގެ ސަރަޙައްދީ ރޮނގުތައް ބަންދުކޮށް ސަލާމަތީކަން ވަރުގަދަކޮށްފި

ލީބިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ބޭނުންވެވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ވިދާޅުވެއްޖެ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 450 451