ތައިވާނުގެ ރައީސް އެމެރިކާއަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން ޗައިނާއިން އިންޒާރުދީފި

ލިސްބަންގެ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ވަޅިން ހަމަލާދީ ދެ މީހުން މަރާލައިފި

ނަތަންޔާހޫއަށް ބައިޑަންގެ ނުރުހުން އަމާޒުވެއްޖެ

މެކްސިކޯގެ އިމިގްރޭޝަން މަރުކަޒެއްގައި ރޯވެ 38 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ޔޫކްރެއިނުގެ ސްލޮވިއާންސްކަށް ހަމަލާދީ ދެ މީހުން މަރާލައިފި

ޒެލެންސްކީއާއި ގްރޮސީ ޒަޕޮރީޜިޔާގައި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ކާބުލްގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލާ ހަ މީހުން މަރާލައިފި

180 އަށްވުރެ ގިނަ ރޮހިންޔާ މުސްލިމުން އިންޑޮނީޝިޔާއަށް ހިޖުރަކޮށްފި

އެކުއެޑޯގައި ބިންގަނޑު ކެޑި ހަތް މީހުން މަރުވެއްޖެ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 871 872