"ޔޫތް ސިޓީ ޤުރުއާން މުބާރާތް 1439" ގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުން އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު

"ޔޫތް ސިޓީ ޤުރުއާން މުބާރާތް 1439" ގެ ކިޔެވުން ފަށައިފި

އިސްރާފް ކުރުމަކީ މުސްލިމުންގެ ސިފައެއް ނޫން

ސިހުރު ހެދުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ޙަރާމް ކުރައްވާފައިވާ ބޮޑު ފާފައެއް - ޝައިޚް މޫސާ އަންވަރު ޙަސަން

ގަދަ 12 ބައިވެރިންނާއެކު އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި ޖޫނިއާ ޤުރުއާން މުބާރާތް ފަށައިފި

1

ތުރުކީއާއި ދުބާއީގައި އޮންނަ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ދެ މުބާރާތަކަށް ދެ ދިވެއްސަކު ފުރައިފި

2ވަނަ އިޙްޔާ ފޯރަމް ބާއްވައިފި

އިޙްޔާ ފޯރަމް މިރޭ އޮންނާނެ

މާދަމާ ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަން ފަށާނެ

1 2 ... 73 74 75 76 77 78 79 ... 116 117