ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް އިސްލާމީ މަރުކަޒްގައި ބޮޑު ފަންކާ ހަރުކޮށްފި

ގާފަރުގައި އަލަށް ޢިމާރާތްކުރި މިސްކިތް ހުޅުއްވައި ދެއްވައިފި

ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުން ރޯދަމަހުގެ 4 އިން 27 އަށް

ޢުމްރާއަށް ދިއުމަށް 500 މީހުންގެ ކޯޓާ އަލް ޞަފާ ގްރޫޕަށް ލިބިއްޖެ

ޤްރްއާން ކިޔެވުމުގެ 30ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ އިނާމްތައް ދީފި

ގުރްއާން ހިތުދަސްކުރުމާއިއެކު އިޖާޒާ ސަނަދު 3 ފަރާތަކަށް

ޤުރްއާނަކީ އެންމެ މަތިވެރި ދުސްތޫރެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަންޖެހޭ

އުމްރާއަށްދާ މީހުންނަށް ވިސާ ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް

ސަރުކާރުން މިއަހަރު 142 ފަރާތެއް ހައްޖަށް ގެންގޮސްދެނީ

1 2 ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78