އަނިޔާވެރިކަމުގައި ހައްދުފަހަނަ އެޅިވަރަކަށް ލިބޭ ވޭން ބޮޑުވާނެ: ޚުޠުބާ

މީހުންގެ އުނި ސިފަތަކާއިގެން އުޅުމުގެ ބަދަލުގައި އަމިއްލަ ނަފުސު އިޞްލާޙު ކުރޭ: ޚުޠުބާ

ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތް މިއަހަރު ޤުރުއާން ފެސްޓިވަލަކާއެކު

ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ކުރިއަރުވާ، އިސްލާމީ އަޤީދާ ވަރުގަދަކުރުމަށް އެތައް މަސައްކަތެއް

ޙައްޖާއި ޢުމްރާގެ ޤާނޫނެއް އެކަށައެޅުމުގެ ބިލު ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި

އަމިއްލަ 2 ކުންފުންޏަކުން ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި 2 މިސްކިތް ބިނާކުރަނީ

ސަލްމާން މިސްކިތުގެ މަރާމާތަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހޯދާ، މަސައްކަތް ފަށަނީ

މިޞްރުގައި ހިންގާ އިމާމުން ތަމްރީންކުރުމުގެ ކޯހެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލައިފި

އީމާންކަން ވަރުގަދަކުރެވޭނެ އެންމެ މުހިއްމު ވަޞީލަތަކީ ކީރިތި ޤުރްއާން: ޚުޠުބާ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 95 96