މާލޭ ސިޓީގެ މިސްކިތް ހަރުދަނާ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ބެލެހެއްޓުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

85 އަހަރަށްފަހު ހާޔާ ސޯފިޔާ މިސްކިތެއްގެ ގޮތުގައި ހުޅުވާލައިފި

1

ނިއުމަތްތަކަށް ސިއްރާއި ފާޅުގައި ޝުކުރުވެރިވޭ - ޚުތުބާ

އަސުރު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތާއިއެކު މާވެޔޮ މިސްކިތް މިއަދު ހުޅުވާލަނީ

މާލެ ސަރަހައްދުގައި މާދަމާ ހުކުރު ނަމާދުކުރަން ފަށަނީ

ފަގީރުންގެ ދަފްތަރު ރަޖިސްޓްރީވުމަށް މާދަމާ ހުޅުވާލަނީ

ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން މެދުކަނޑާލަން ޖެހުނު ބައެއް ޙާދިސާތައް

ޖަމާއަތް މެދުކަނޑާލިތާ 104 ދުވަސް ފަހުން އަލުން ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރަން ފަށައިފި

ނައިބު ރައީސް ފައިޞަލް ނަސީމް މާވެޔޮ މިސްކިތް ބައްލަވާލައްވައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 65 66