ށ. މިލަދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު ބޮޑުކުރުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

މި ސަރުކާރުން ސިއްހީ ދާއިރާއަށް ބޮޑު އިންގިލާބެއް ގެންނާނެ-ޒުހޫރު

ސުޕަރ ސްޕެޝަލިސްޓުންގެ މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގެ 9 ތަނަކުން ދެނީ

ދަރިވަރުން ތެލެސީމިއާއަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒެ

ތެލެސީމިއާއަށް ޓެސްޓުކުރުން އަދިވެސް އިތުރުކުރަން ޖެހޭ - ޝީ

އޮކްޓޯބަރުގެ ކުރިން ގްރޭޑް 7 ގެ ހުރިހާ ދަރިވަރުން ސްކްރީނުކުރާނީ

ހައްދުންމަތީ ކުނަ ހަންދޫގައި އެސްޓީއޯއިން ބޭސްފިހާރައް ހުޅުވައިފި

އާއިލީ ޑޮކްޓަރުންގެ ހިދުމަތާއިގުޅޭ އުސޫލެއް ނެރެފި

ހޭންޑް ފުޓް އެންޑް މައުތު ބައްޔަށް ސަމާލުވުމަށް އަންގައިފި

1 2 ... 420 421 422 423 424 425 426 ... 428 429