އިތުރު 100 މީހަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކު ކޯވިޑް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެ

ޑިޖިޓަލްކޮށް ސިއްހީ ރިކޯޑުތައް މެނޭޖް ކުރުމަށް ޚާއްސަ ސިސްޓަމެއް

ބޭސް އެތެރެކުރުން ހުއްދަ ނެތް ބަޔަކު އެތެރެކުރި އައިވީގައި މައްސަލަތަކެއް

އެޗްއައިވީއަށް މަގުފަހިވާ ޢަމަލު ގިނަވެ، ރާއްޖޭގައި ބަލި އިތުރުވަނީ

ރަށްރަށަށް ބޭނުންވާ އިތުރު 20 އެމްބިއުލާންސް ރާއްޖެ ގެނެސްފި

ވަރލްޑް ހެލްތު އެސެމްބްލީގެ ސްޕެޝަލް ސެޝަން ފަށައިފި

ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖެހި މީހުންގެ ޢަދަދު 9500އިން މައްޗަށް

ކޯވިޑަށް 114 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ 139 މީހުން ބަލިން ރަނގަޅު

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 334 335