މާދަމާ ވެކްސިން ޖެހުން ކުރިއަށްދާނީ ހެނދުނު 9އިން 11އަށް

ކޯވިޑް-19 : 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭ 4 ވަނަ މަރު، ޖުމްލަ ޢަދަދު 91 އަކަށް

ކޯވިޑް-19 : އިތުރު 1،216 މީހުނާއެކު ޕޮޒިޓިވް ޢަދަދު 13،000އިން މައްޗަށް

ކޯވިޑް-19 ދިފާޢު : އިތުރު 2685 މީހުން ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 : އިތުރު 1572 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ، ބަލިޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 40000އަށް

އައްޑޫއާއި ފުވައްމުލަކުގައި ކާފިއު ވަގުތު އިތުރުކޮށް، 2 ރަށެއްގައި ކާފިއު ޢިއުލާންކޮށްފި

ކޯވިޑް-19 : ސްޕަޓްނިކް ވެކްސިން ރާއްޖޭގައި ޖެހުމުގެ ހުއްދަދީފި

"ދާއިރާގެ ކަންކަން ނިންމުމުގައި ނަރުހުންގެ ބައިވެރިވުންދަނީ އިތުރުވަމުން"

ކޯވިޑް-19 : ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާ ޚިލާފުވި 200އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 289 290