ޤައުމީ ބޭސްވެރިކަމުގެ ސިޔާސަތާއެކު ކޮލިޓީ ބޭސް ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ: ވަޒީރު

ޕާކިސްތާނުގެ ހިލޭ އެހީގައި އެމްއެންޔޫގެ މެޑިކަލް ސްކޫލާއި ޓީޗިންގ ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތްކުރަނީ

އައު އުޞޫލާއެކު ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލިތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަކީ އަމާޒެއް: ޑރ.ޚަލީލް

ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން ތެލެސީމިއާއަށް ސްކްރީން ކުރަން ފަށައިފި

ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލް؛ ދިރާސާ ނިމި ބިން ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތްދަނީ ކުރަމުން

ރާއްޖޭގައި ކުރިން ނެހެދޭ ތެލަސީމިއާ ޓެސްޓެއް މިމަހު ފަށަނީ

ހޯއްގޮވާ ކެއްސުމުގެ އިތުރު ކޭސްއެއް: މިހާތަނަށް 5 ކުއްޖަކު ޕޮޒިޓިވް

ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ޕްލާސްޓިކް ފެނިފައިވާތީ ޓޮބްލެރޯންގެ ބައެއް ބެޗުތައް ވިއްކުން މަނާކޮށްފި

ކޮލިޓީ ދަށްވުމުން ސްރީލަންކާއިން ރާއްޖެ އެތެރެކޮށްފައިވާ ޕެނެޑޯލް ނުވިއްކުމަށް އަންގައިފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 418 419