ދުނިޔޭގެ އިމަޖެންސީ މެޑިސިން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ނައިބު ރައީސް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި

ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކަށް ޑިޖިޓަލް ހެލްތު ނިޒާމު ވަރަށް މުހިންމު: ޑރ.ޚަލީލު

ކޮމަންވެލްތްގެ ހެލްތް މިނިސްޓަރުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ޑރ.ޚަލީލު ޖެނީވާއަށް

ވިލިމާލޭގައި އަޅާ 100 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ސަރވޭގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

އަތޮޅުތެރޭގެ އިތުރު ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި އޮކްސިޖަން ޕްލާންޓްތައް ޤާއިމްކުރަނީ

ކުޅުދުއްފުށްޓާއި އައްޑޫގައި ބްލަޑް ބޭންކް މިއަހަރު ޤާއިމްކުރަނީ

"ތައުލީމީ އަދި ސިއްހީ ދާއިރާގައި މީހުން ބިނާކުރުމަށް މުހިންމު އިސްކަމެއް ދެން"

ޗިކުންގުންޔާއާއި ޑެންގީ ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ވަށައިޖެހޭގޮތަކަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ: ޑރ. ޚަލީލް

ދާއިމީ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ކޭމްޕެއް ރ. މަޑުއްވަރީގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 426 427