މިމަހު އަރިދަފުސް ރޯގާގެ 11000ކޭސް، އިންފްލުއެންޒާއަށް 190މީހުން ޕޮޒިޓިވް

އިތުރު 700އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ކޯވިޑް ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

މިއަދުވެސް ކޭސްތައް 100އިން މަތީގައި

އުފަންވެނިވި ޞިއްޙަތުގެ ޚިދުމަތާގުޅޭ ސެންޓަރެއް ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ހުޅުވައިފި

އިތުރު 750 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ކޯވިޑް ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

ޢަދަދުތައް ދާދިއެއްވަރެއްގައި، ކޯވިޑަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 83 މީހުން

ރާއްޖޭގައި ނަފްސާނީ ބަލި އިތުރުވަނީ: ޖެންޑަރ

ކޯވިޑުން ދިފާޢުވުމަށް 345،000އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި

އިތުރު 71 މީހަކު ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 328 329