ފާޠިމަތު ލިއުޝާ

71 ލިޔުން

ކަރަންޓް ބިލު ތައްޔާރުކުރަނީ މީޓަރުގެ ރީޑިންގެ މައްޗަށް: ސްޓެލްކޯ

"960" ކާމިޔާބުކުރީ އިލްޔާސް ޝުޖާޢު

ރާއްޖެ ގެނައި 5،000 ރުއް އަންނަ ހަފްތާގައި ބައްސަވަން ފަށްޓަވަނީ

5 ރަށުގެ އައިސްޕްލާންޓާއެކު ރައީސްގެ ވަޢުދުފުޅު ފުއްދިއްޖެ: ޑރ.ޙުސައިން

ނަޢީމާގެ މަރު: މަނަދޫ މީހުންގެ ފިންގަރޕްރިންޓް ނަގަނީ

އޮތެންޓިކް މޯލްޑިވްސް: 3 އަހަރުތެރޭ ސަޕްލަޔަރުންނަށް 42 މިލިޔަން ރުފިޔާ

މާލެ ސަރަޙައްދުގެ %75 ގޭބީސީގެ ކަރަންޓު ބިލު މިމަހު ބޮޑުވާނެ: ސްޓެލްކޯ

ކާށި އެތެރެކުރުން: މިދިޔަ 5 އަހަރު ޖުމްލަ 15 ޓަނު، މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 240 ޓަނު

މިއަހަރުގެ "ކޮރަލް ފެސްޓިވަލް" މިމަހު 28 ން 30އަށް އައްޑޫ ސިޓީގައި

ކެޔޮދޫ މިސްކިތަށް ގެއްލުންދިން މައްސަލާގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

1500-2000 އަކަފޫޓުގެ 150 ގޯތި ތިނަދޫން ދޫކުރަނީ

ކުމުންދޫ ބަނދަރާއި ކިނޮޅަސް ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން އެމްޓީސީސީއަށް

އެމްޕީއެލްގެ އަވަސް ޚިދުމަތާއެކު، ބާޒާރުގައި ދަތިކަމެއް ނެތް

ފޭދުއާއި ހުޅުމީދޫއާ ދެމެދު އެމްޓީސީސީން ކާގޯ ފެރީ ބާއްވަނީ

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި 521 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މިސްކިތެއް

ޕީއެސްއެމްގެ ނަމުގައި ސްކޭމް ކޯލްތަކެއް، ސަމާލުވޭ

އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީން ރާއްޖެއަށް 5000 ރުއް ގެނެސްފި

ރ.ފައިނު ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓަކަށް އިބްރާހީމް ޒާހިރު

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގައި 6 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އެޗްޑީސީގެ "ހޮޅުއަށި" މައިޒާން ގެންގޮސްދެނީ މާޒީގެ ތެރެއަށް

« 1 2 3 4