ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖެއަށް ބިޔަ ޕްރޮޖެކްޓެއް ގެންނަނީ

ވެލިދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ އަލުން ދީފި

މުޅިރާއްޖެ ބަދަލުކުރެވޭވަރުގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ރާއްޖެގެންނަނީ- އަދީބު

ރާއްޖެއިން ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކާއެކު އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ޕީވީއާރު ސިނަމާ އާއި ގުޅިގެން ފަތުރުވެރިކަން އިސްތިހާރުކުރަނީ

މަޖިލީހުން ގެނައި އިސްލާހާއިއެކު ޓޫރިޒަމްގެ ޤާނޫނު ތަސްދީގުކޮށްފި

ރިސޯޓުތައް 99 އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ރިސޯޓުތައް 99 އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ދެމެހެއްޓެނިވި ފަތުރުވެރިކަން ކުރުމުގެ އެވޯޑް ސޮނެވާ ގްރޫޕްއަށް

1 2 ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70