ޗައިނާއިން އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރުކުރަނީ

ފަސް ލައްކަވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ އަށް ރާއްޖެއިން ހޫނު މަރުހަބާއެއް

ހޮޓަލިއާ މޯލްޑިވްސް ޖީއެމް ފޯރަމް 2016 ބާއްވައިފި

ވަޒީފާތަކަށް ރިސޯޓްތަކުންވެސް ބޭނުންވަނީ ދިވެހިން- މިނިސްޓަރ

ޗައިނާއާއެކު ވިޔަފާރިއާއި ޘަޤާފީ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރަނީ

އޯޑިޚު ފެއަރގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ފަތުރުވެރިކަމަށް އަލަށް ތަރައްޤީ ކުރައްވާ ރަށްތަކުގެ މަސައްކަތް

"ފަތުރުވެރިކަމަށް އިތުރު ރަށްތައް ދޫކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް"

އެމްޓީޑީސީއަށް މިދިޔަ އަހަރު 93.7 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާވެއްޖެ

1 2 ... 64 65 66 67 68 69 70 ... 76 77