ދެ ސަރަޙައްދަކުން ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރުވެއްޖެ

މިއަހަރުގެ 750,000 ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާއަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް

ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯއަށް 3000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޒިޔާރަތްކޮށްފި

ގެސްޓްހައުސް ކޮންފަރެންސަށް މިހާތަނަށް 14 ޕާޓްނަރެއް ލިބިއްޖެ

ވެކޭޝަން އެކްސްޕޯ މޯލްޑިވްސްގެ އެންމެފަހުގެ ތައްޔާރީތައް

އެމްޓީޑީސީން ރިސޯޓްތައް ތަރައްޤީކޮށް، އޮޕަރޭޓްކުރަން ފަށަނީ

އޮސްޓްރޭލިއާއިން އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ދަނީ އިތުރުވަމުން

"25 ބެސްޓް އައިލެންޑް ބީޗަސް ފޮރ ސުވިމިންގް އެންޑް ސްނޯކްލިންގް"

ނާގޯށީގައި ތަރައްޤީކުރާ ރިސޯޓް އަންނަ އަހަރު ކުރީކޮޅު ހުޅުވަނީ

1 2 ... 62 63 64 65 66 67 68 ... 76 77