ފްރާންސްގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ލަގްޒަރީ ޓްރެވަލް މާކެޓްގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރަނީ

ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރުމަށް ތުރުކީ ނޫސްވެރިން ރާއްޖެއަށް

ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްގައި ރާއްޖެއަށް ގިނަ އެވޯޑްތަކެއް

އޮކްޓޯބަރުމަހު ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 15.4 އިންސައްތަ އިތުރު

ޓޫރިޒަމަށް އަލަށް ދޫކުރާ ރަށްތައް އަންނަމަހު ހާމަކުރަނީ

ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން އިންސްޕެކްޓްކުރުމުގެ ބާރު ކައުންސިލްތަކަށް ދެނީ

ތައިލެންޑްގެ ފެޝަން ޝޯވއެއްގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކޮށްފި

ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރުމަށް އެންޖީސީން ހޮވި ލިސްޓުގައި ރާއްޖެ!

1.5 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާއަށް ރާއްޖެއިން މަރުޙަބާ ކިޔައިފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 89 90