ޢުމްރާއަށް ދިއުމަށް 500 މީހުންގެ ކޯޓާ އަލް ޞަފާ ގްރޫޕަށް ލިބިއްޖެ

ޤްރްއާން ކިޔެވުމުގެ 30ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ އިނާމްތައް ދީފި

ގުރްއާން ހިތުދަސްކުރުމާއިއެކު އިޖާޒާ ސަނަދު 3 ފަރާތަކަށް

ޤުރްއާނަކީ އެންމެ މަތިވެރި ދުސްތޫރެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަންޖެހޭ

އުމްރާއަށްދާ މީހުންނަށް ވިސާ ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް

ސަރުކާރުން މިއަހަރު 142 ފަރާތެއް ހައްޖަށް ގެންގޮސްދެނީ

ދަރިވަރުންނާ ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން ބައްދަލުކުރައްވައިފި

"އެނެމެ އަލިގަދަ ތަރި" ޤްރުއާން މުބާރާތައް ބައިވެރިން ހޮވައިފި

ސައުދީން އިތުރުކޮށްދިން ހައްޖު ކޯޓާތައް ބަހައިފި