އައިޖީއެމްއެޗްގައި ދެ ބުރީގެ އާ މިސްކިތެއް ހެދުމަށް ނިންމައިފި

ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ އަގުބޮޑު ހަޒާނާނެއް- މައުމޫން

ބަހްރައިން ފޮލިސް އެކަޑަމީން ހަދިޔާކުރި މުސްހަފްތައް ހަވާލުކޮށްފި

ޞަފާ ގްރޫޕުގެ ހަވާލުގައި އުމްރާއަށްދާ މީހުން 1 ޖުލައިގައި ފުރަނީ

މުދަލުގެ ޒަކާތުގެ ފައިސާ މާލޭގައި، މިއަދު ދޫކުރަން ފަށައިފި

މިއަހަރުގެ ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަން ފަށައިފި

މުސްލިމުންގެ ހާލަތާއި މެދު މިއަދު ވިސްނާލަން ޖެހޭ

މުދަލުގެ ޒަކާތުގެ ފައިސާ އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ދޫކުރަން ފަށަނީ

18 ޖޫން އެއީ ރަމަޟާން މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަސް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައިފި