ޞަފާ ގްރޫޕުގެ ހަވާލުގައި އުމްރާއަށްދާ މީހުން 1 ޖުލައިގައި ފުރަނީ

މުދަލުގެ ޒަކާތުގެ ފައިސާ މާލޭގައި، މިއަދު ދޫކުރަން ފަށައިފި

މިއަހަރުގެ ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަން ފަށައިފި

މުސްލިމުންގެ ހާލަތާއި މެދު މިއަދު ވިސްނާލަން ޖެހޭ

މުދަލުގެ ޒަކާތުގެ ފައިސާ އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ދޫކުރަން ފަށަނީ

18 ޖޫން އެއީ ރަމަޟާން މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަސް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައިފި

ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް އިސްލާމީ މަރުކަޒްގައި ބޮޑު ފަންކާ ހަރުކޮށްފި

ގާފަރުގައި އަލަށް ޢިމާރާތްކުރި މިސްކިތް ހުޅުއްވައި ދެއްވައިފި

ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުން ރޯދަމަހުގެ 4 އިން 27 އަށް