އޭޑީބީން ރާއްޖެއަށް 33 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދިނުމަށް ނިންމައިފި

ޕާކިސްތާން އަނބުގެ ރަހަ ބަލާލުމުގެ ފުރުޞަތު ދިވެހިންނަށް

ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ރީ-ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރި ދެކްލަބެއް ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަމާނާތްތައް އަދާކުރުމަށް ރައްކާތެރިވުމަށް ހުކުރު ޚުތުބާގައި ގޮވާލައިފި

ރާއްޖެއަކީ، ހުރިހާ ދާއިރާއަކުން ބެލިކަމުގައިވީނަމަވެސް ސްރީލަންކާގެ ގާތް ބައިވެރިއެއް - ދިވެހި ސަފީރު

ފައިނު އެއަރޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އޮގަސްޓްމަހު ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

ކައުންޓަރ ޓެރެރިޒަމްގެ ދާއިރާއިން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ސިންގަޕޫރާއެކު ރާއްޖެއިން މަޝްވަރާކޮށްފި

އުރީދޫ އެމްފައިސާ މެދުވެރިކޮށް އެމްއެންޔޫގެ ދަރިވަރުންނަށް ޓިއުޝަންފީ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު

އެމްއެމްއައި އެކަޑަމިކް އެކްސްޕޯ މިއަދާއި މާދަމާވެސް ކުރިއަށްދާނެ