މަޝްހޫރު ގޮލްފް މުބާރާތެއްގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކޮށްފި

ރިސޯޓް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އަންނަމަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ

އައްޑޫގައި އިންޑަސްޓްރިއަލް މަސައްކަތް ކުރާނެ ސަރަހައްދެއް ކަނޑައަޅަނީ

ހިތަދޫގައި އަޅާފައިވާ 264 ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ތަފްސީލް އާންމުކޮށްފި

ނަގިލި ނަގަން މޫދަށް ފޭބި މީހެއްގެ ޚަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދަން ފަށައިފި

އެންމެ ވަރުގަދަކޮށް ފެންނަނީ ދިވެހި ޓީމު - ނަބީހާ

މާވެޔޮ މިސްކިތް ނުނިމި ދިގުލައިގެން ގޮސްފައިވަނީ އެ ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ޓްރާންސްފޯމަރަކާ ހެދި - މިނިސްޓްރީ

ސައުތް އޭޝިއަން ބޮޑީބިލްޑިން އެންޑް ފިޒީކް ސްޕޯޓްސް ޗެންޕިއަންޝިޕުން ރާއްޖޭގެ އެތްލީޓް މުޙައްމަދު މޫސާ ރަން މެޑަލް ހޯދައިފި

ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް މިނިސްޓަރ ޝާހިދުއާއި މިނިސްޓަރ މަޙުލޫފު ހިތްވަރުދެއްވައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 2590 2591