"ދަ ގުޑް ކެރެލްޓަރ" ފޮތް ކިޔުމުގެ މުބާރާތުގެ ނަޠީޖާ ފާޅުކޮށްފި

ކ.އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ޕްރިންސިޕަލުންނަށް ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި

2014 ގައި މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ސުޒާން

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގައި ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

ރަސްމީ ގަޑިއަށް އައި ބަދަލާއިއެކު ސްކޫލް ގަޑިތަކަށްވެސް ބަދަލެއް

ކ. އަތޮޅުގެ ޕްރިންސިޕަލުންނަށް ޚާއްސަ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން

އޯލެވެލް އިމްތިހާން އަންނަ ހޯމަދުވަހު ފަށަނީ

ފެންވަރު ބެލުމުގެގޮތު ޕްރައިމަރީ ދަރިވަރުންނަށް އިމްތިހާނެއް ދެނީ

ހުވަދޫ ސްކޫލްގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރި 4 ކްލާސް ރޫމް ހުޅުވައިފި

1 2 ... 125 126 127 128 129 130 131 ... 146 147