ސްޕެޝަލިސްޓް 40 ޑޮކްޓަރުން ތަމްރީންކުރަނީ

ޑޮކްޓަރުންގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ޢިލްމީ ދިރާސާތައްކުރުން މުހިންމު - ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ

ޒުވާނުންނަށް އެކަށޭނަ އުޖޫރަ ލިބޭ ވަޒީފާ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ - ނައިބު ރައީސް

މަޖީދިއްޔާއިން އައު ޖޯޝަކާއިއެކު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ - އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ

ރޯދަމަހު ސްކޫލުތަކުގައި ކިޔަވާދޭ ގަޑިތައް ކަނޑައަޅައިފި

ހދ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ 1ވަނަ ނޮޅިވަރަމް ހޯދައިފި

ވިލާ ކޮލެޖްގެ 309 ދަރިވަރަކު ދަސްވެނިވެއްޖެ

އެމްއެމްއައި އިން މަދަހަ ކިޔަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް ފަށައިފި

ޤައުމީ މުބާރާތްތަކަށް ދަރިވަރުން ތައްޔާރުކުރަން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 123 124