ތިނަދޫ އިސްލާމީ މަރުކަޒު އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ކެމްޕަހަކަށް

ޕްރިންސިޕަލުންގެ ސްކޮލަރޝިޕް 6 ޕްރިންސިޕަލަކަށް

ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްފި

ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ޙާއްސަ ލެބެއް އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގައިވެސް ހުޅުވައިފި

ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 36ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް ފެބްރުއަރީމަހު ބާއްވަނީ

ޓެކްނިކަލް ކޯސްތަކުގައި ސްކޫލު ދަރިވަރުންނަށް ބައިވެރިވެވޭނެ ގޮތް ހަދަނީ

ޓޮޕް ޔުނިވާސިޓީސްގެ ކިޔުއެސް ރޭޓިން އިން 4 ތަރީގެ ރޭޓިންއެއް ވިލާ ކޮލެޖަށް

ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމަށް 2024 ބަޖެޓުގައި ވާނީ ހިމަނާފައި: ރައީސް

އައިޔޫއެމްގެ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ސެމިސްޓަރގެ ކޯސްތަކަށް ހުޅުވާލައިފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 273 274