ފުރަތަމަ ތަރައްގީކުރެވޭ އިގްތިޞާދީ ސަރަހައްދުގެ މައި ދޮރާއްޓަކަށް އައްޑޫ

ރާއްްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގައި އިންވެސްޓްކުރުމަށް ސައުދީއިން ޝައުގުވެރިވޭ-

ސަރުކާރުގެެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ޗައިނާގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުގެ ޝައުގުވެރިކަން

މަނިޔަފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދާ ފާނަ އާލާކުރުމުގެ މަޝްރޫއު

ފުރަތަމަ ސަތޭކަ ދުވަހުގެތެރޭގައި ފަތުރުވެރިކަމުން 70 މިލިއަން ޑޮލަރު

"ބްލެކް ބެރީ" ކުންފުންޏަށް 5.9 މިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ގެއްލުން

ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ފަތުރުވެރިކަމަށް ބަރޯސާނުވެ އިގްތިސާދު ކުރިއެރުވުން

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ އައްޑޫ ބްރާންޗް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

ސިޓީ ކައުންސިލުން ގޯ މީޑިއާއާއި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންވަނީ ބާޠިލް ވެފައި

1 2 ... 913 914 915 916 917 918 919 ... 935 936