ފަރުކޮޅުގައި ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެއަރޕޯޓް ނަހަދާ ގޮތަށް ނިންމަވައިފި

4 ރަށެއްގެ ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

މަޓާޓޯ އެވޯޑްސް މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި

ބެޔަސް ނުބެޔަސް ސްކީމްގައި ބައިވެރިވެފައިވާ އުޅަނދުތަކަށް ފައިސާ ދެނީ

ރޯދަމަހަށް ގެންނަ މަސް ދަޅުގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމެންޓް މިމަހުގެ 13ގައި ލިބޭނެ

ނާލާފުށީގެ ބަނދަރު ހެދުމަށް އެމްޓީސީސީއާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ފުރަތަމަ ތަރައްގީކުރެވޭ އިގްތިޞާދީ ސަރަހައްދުގެ މައި ދޮރާއްޓަކަށް އައްޑޫ

ރާއްްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގައި އިންވެސްޓްކުރުމަށް ސައުދީއިން ޝައުގުވެރިވޭ-

ސަރުކާރުގެެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ޗައިނާގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުގެ ޝައުގުވެރިކަން

1 2 ... 912 913 914 915 916 917 918 ... 935 936