ތަރައްޤީއަށް ވާޞިލުވުމަށް 24.6 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢު

އޭޑީބީން ރާއްޖެއަށް 11 މިލިއަން ޑޮލަރު

އެމްޓީޑީސީގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ މިމަހު 30 ވަނަ ދުވަހު

ސްވިޓްޒަލޭންޑުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް

ނެޝަނަލް ޙަލާލް ލެބޯރެޓަރީއެއް ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކުރަނީ

އައްޑޫ ސިޓީގައި އުމްރާނީ ތަރައްޤީއަށް 6.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢު

ފްލައިމީން ސީ-ޕްލޭންގެ ޚިދުމަތް ފަށަނީ

ޒުވާނުންގެ ތަރައްޤީއަށް 308.4 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީއެއް

ޕާޓްނަރޝިޕް ފޯރަމުގައި ދުނިޔޭގެ 35 ޤައުމަކުން 130 އަށްވުރެ ގިނަ މަންދޫބުން ބައިވެރިވާނެ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 404 405