ކޯވިޑް-19

ކޯވިޑް-19 : ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ނުރައްކާ އޮވެދާނެކަމަށް ބަލައި އެލާރޓް ލެވެލް މަތިކޮށްފި

މޮނޮޕޮލީއެއް ނޫން "މާލްދިޕޮލީ"

ކޯވިޑް-19: މަސް ކިރުމާއި އެހެނިހެން އޮޕަރޭޝަންތައް ނުހުއްޓޭނެ ގޮތްތައް ދަނީ ހޯދަމުން - މިފްކޯ

ހޯމަ އަދި ބުރާސްފަތިދުވަހު ސްޓެލްކޯގެ ކައުންޓަރުތަކުން ޙިދުމަތް ލިބޭނެ

ކޯވިޑް-19: އެއްވެސް ކަސްޓަމަރަކު "ޕެންޑަމިކް" އިންޝުއަރެންސްއެއް ނުނަގާ - އަމާނަ ތަކަފުލް

ކޯވިޑް-19 : ސަރުކާރުން ދެނީ ސްޓިމިއުލަސް ޕެކޭޖެއް ނޫން، އެއީ އިކޮނޮމިކް ރިލީފް ފަންޑެއް- ފައްޔާޟް

މޮރިޝަސް އަދި ސައުތު އެފްރިކާ ފަތުރުވެރިން މޯލްޑިވިއަންގެ ޗާޓަރ ފްލައިޓެއްގައި އަނބުރާ ޤައުމަށް

ކޯވިޑް-19 : ފިލިޕީންސްއިން އައި ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

12000 ލޯނު ފަސްކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވޭ - ބީއެމްއެލް

1 2 ... 428 429 430 431 432 433 434 ... 525 526