ކޯވިޑް-19

ކޯވިޑް-19 : މިހާތަނަށް 637 ސާމްޕަލެއް ނަގާފައިވޭ، ނަތީޖާ ނުލިބެނީ 2 ސާމްޕަލެއްގެ - މަބްރޫކް

ހުޅުމާލޭގެ ފިހާރަތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ޑެލިވަރީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެޗްޑީސީން އެދިއްޖެ

ކޯވިޑް-19 : ކަންކަން އެންމެ ގޯސްވެދާނެ ހާލަތަކަށްވެސް ތައްޔާރުވެތިބުން މުހިންމު - މިނިސްޓަރ އަމީން

ކަށުކަމާއިކެމީގެ ކަންކަން އަވަސްކުރުމަށް އިރުޝާދުދީފި

ކޯވިޑް-19 : ނުރައްކާތެރިކަމުގެ ހާލަތު އަދި ފިލައިގެން ނުދޭ - ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި ދެމިތިއްބަވާ!!

ކޯވިޑް-19 : އިއްތިހާދު އެއަރވޭސްއިން ރާއްޖެއަށް ކުރާ ދަތުރުތައް މަދުކޮށްފި

އިއްޔެ އެކަނިވެސް ދަރުމައަށްއެދި 83 ފަރާތަކުން ލޭ ހަދިޔާކޮށްދީފި

ކޯވިޑް-19 : ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކުގެ ގޮތުގައި 11 ރިޒޯޓެއް ހަމަޖައްސައިފި

ވިލިމާލެ ރައްޔިތުންނަށް ދަތުރުކާޑު ހިލޭ ދިނުމަށް އެމްޓީސީސީން ނިންމައިފި

1 2 ... 429 430 431 432 433 434 435 ... 467 468