ކޯވިޑް-19

މޮރިޝަސް އަދި ސައުތު އެފްރިކާ ފަތުރުވެރިން މޯލްޑިވިއަންގެ ޗާޓަރ ފްލައިޓެއްގައި އަނބުރާ ޤައުމަށް

ކޯވިޑް-19 : ފިލިޕީންސްއިން އައި ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

12000 ލޯނު ފަސްކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވޭ - ބީއެމްއެލް

ތޮއްޖެހިފައިވާ ތަންތަނުން ބިދޭސީން ނެރެން ފަށައިފި

ކޯވިޑް-19: ޖަރާސީމު ވައިގެތެރޭގައި 13 ފޫޓަށް ދަތުރުކުރޭ އަދި ބިންމަތީ ހަރުލާ - ދިރާސާ

ގިނަ އަދަދެއްގެ ތަރުކާރީ އާއި މޭވާގެ ބާވަތްތައް ވިޔަފާރިވެރިން ރާއްޖެއަށް ގެންނަނީ

އިޓަލީވިލާތް ފަހަނައަޅާ ކޯވިޑް-19 ޖެހިގެން އެންމެ ގިނަ މީހުން މަރުވި ޤައުމަކަށް އެމެރިކާ

ތޮއްޖެހިފައިވާ ތަންތަނުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ބިދޭސީން ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މާދާމާ ފަށާނެ

ދަނޑު ގޮވާންކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ 44 ރަށަކުން ހިލޭ ބިން ދޫކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމަވައިފި

1 2 ... 429 430 431 432 433 434 435 ... 525 526