ކޯވިޑް-19

ކޯވިޑް-19 : އިޤްތިޞާދީ ދަތިކަމުން އަރައިގަތުމަށް މަޖިލީހުން އެކުލަވާލި ތަސައްވުރު ރައީސަށް އަރުވަނީ

އެމޭޒޮން ޖަންގަލީގެ ޤަބީލާތަކަށްވެސް ކޯވިޑް-19ގެ އަސަރުކޮށްފި

"ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން މިއަހަރު %50 އާއި %37 ދެމެދަށް ދަށްވާނެ"

ރަޝިޔާއިން އެމެރިކާއަށް ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ ސާމާނު ފޮނުވައިފި

އިންޑިޔާގެ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް

ސްރީލަންކަން އެއަރލައިނުން ފަސިންޖަރުން ގޮވައިގެން ކުރަމުން އައި ދަތުރުތައް ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލަނީ

ސްޓިމިއުލަސް ޕެކޭޖުގެ ދަށުން އަންނަ ހަފްތާއިން ފެށިގެން ލޯންތަކަށް އެދެވެނޭ

އަންނަ ހަފްތާގައި 3 ދުވަހު ބޭންކުގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ

ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދުވަނީ ހަލުވިކަމާއެކު އިތުރުވެފަ: ޓެޑްރޮސް

1 2 ... 427 428 429 430 431 432 433 ... 495 496