ކޯވިޑް-19

ކޯވިޑް-19 : ކަރަންޓީންކުރާ އެންމެންވެސް ދޫކޮށްލުމުގެ ކުރިން ޓެސްޓުކުރަން ނިންމައިފި

ކޯވިޑް-19: ރާއްޖޭގައި މިހާރު 3،800 ޓެސްޓް ކިޓް އެބަހުރި

ކޯވިޑް-19 : ބީއެމްއެލްގެ ލޯނުތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދޭ މުއްދަތުގައި އިތުރު އިންޓަރެސްޓެއް ނުނަގާނެ

ކޯވިޑް-19 : ސްޓޭ އެޓް ހޯމް ޗެލެންޖް - ނުތަނަވަސް މި ދަނޑިވަޅުގައިވެސް އުއްމީދު ގެނުވާކަމެއް

ސްޕެއިންގައި ކޯވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ހަރުކަށިކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާ އަދަދު މިއަހަރު %30 ދަށްވާނެ

ކޯވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވާ މީހުންގެ ޢަދަދު 20،000އަށްވުރެ ދަށްކުރެވުމަކީ ކާމިޔާބެއް: އިނގިރޭސިވިލާތް

ކޯވިޑް-19 ޖެހިގެން އިޓަލީވިލާތުގައި މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު 10,000އަށްވުރެ މައްޗަށް

ކޯވިޑް-19: ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީއަކަށް ޖެހިއްޖެނަމަ ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު

1 2 ... 430 431 432 433 434 435 436 ... 489 490