ކޯވިޑް-19

ކޯވިޑް-19 : ވެންޓިލޭޓަރު ގެންނަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް - މަބްރޫކް

ކޯވިޑް-19ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިންގާކަން އެނގޭނަމަ އަވަހަށް ރިޕޯޓު ކުރޭ - އޭސީސީ

ކޯވިޑް-19 : ރާއްޖޭގެ ޙާލަތާއި ގުޅޭގޮތުން މިއަދުގެ ކެބިނެޓު ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ޤާނޫނުގައި ބުނާ މުއްދަތުގައި ކައުންސިލް އިންތިޚާބެއް ނުބޭއްވޭނެ - އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ރޯގާ ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކުރި މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެ ޑެންގޫ ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު މަދުވެއްޖެ

ފަތުރުވެރިންނަށް ހިދުމަތްދޭ 138 ތަަނަކުން މީހުން ފޭބުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

ކޯވިޑް-19: ދިވެހިންނަށް އެހީ ފޮނުވުމާއި، ރާއްޖެއަށް އެހީ ހޯދުމުގައި ދިވެހި ޚާރިޖިއްޔާ އަވަދިނެތި

ކޯވިޑް-19 : ލަންކާގައި ކޯވިޑްއަށް ޕޮޒިޓިވްވި 4 މަހުގެ ކުއްޖާ ރަނގަޅުވެއްޖެ

ތައިލެންޑަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފްލައިޓް އޮޕަރޭޓްކުރުން މަނާކުރި މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

1 2 ... 425 426 427 428 429 430 431 ... 525 526