އިރާނުގެ ނިއުކްލިއަރ މަޝްރޫޢާއި ބެހޭ ރިޕޯޓެއް މިހަފްތާގައި އާއްމުކުރަނީ

ދެހާސް ތޭރަވަނަ އަހަރުގެ ކަލާސް އެވޯޑް ޝަހުދާން ހާސިލްކޮށްފި

މެހި ކޮންޓްރޯލް ކުރުން ކުނި މެނޭޖް ކުރުމާއި ގުޅިފައި

ޘާނަވީ އިމްތިޙާނުން މުޅިދުނިޔެއިން އެއްވަނަ ރާއްޖޭގެ ހަތަރު ދަރިވަރަކަށް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުނަށް ދޫކުރާ ފްލެޓުތަކަށް 570 ފޯމު

އައްޑޫގައި ފެންލައިންތަކުން ލީކުވުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފި

އެމްޕީއެލްގެ ހިދުމަތްތައް 24 ގަޑިއިރުގެ ޚިދުމަތްތަކަކަށް ބަދަލުކޮށްފި

ގިނަ މައްސަލަތައް ބަލައިނުގަނެ ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ ފޮނުވާލަފާ

މިނިވަންދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރޭ ބާއްވައިފި