ހައިކޯޓްގެ ފަނޑިޔާރު ޔޫސުފް ހުސެއިން ރިޓަޔަރ ކުރައްވައިފި

ވިލިމާލޭގައި ފުލުހަކަށް ހަމަލާދިން މީހާ 10 އަހަރަށް ޖަލަށް

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ %30 ހިއްކާ ނިމިއްޖެ - އެޗް.ޑީ.ސީ

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ހުޅުވާލި ލޯނަށް އެދޭ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

އެމްޕީއެލް އިން ރޭގަނޑުދޭ ހިދުމަތްތަކުން %30 ސާރޗާޖް ނަގަނީ

މާފިލާފުށީގައިތިބި 3 އާއިލާގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

މިއަހަރު އިތުރު 4 ރަށެއްގެ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ފަށަނީ

ރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިންނަށްކުރާ އަނިޔާގެ މައްސަލަ ބޮޑު- އާރކް

ގެވެށި އަނިޔާއާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ ނިޒާމް މުތާލިއާކުރަނީ