ދޯންޏެއް ބަންޑުން ޖަހާލައިފި

އޯޒޯން ހިމާޔާތްކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ އެބަފެނޭ

މާލެއާއި ރ.އަތޮޅާއި ދެމެދު ކުރާ ފެރީ ދަތުރުތައް އިތުރުކޮށްފި

ދިއްދޫ ދޯނި އެހެލާ ސަރަހައްދާ ނެރުފައިކަށި ހަދަން އެމްޓީސީސީއަށް

ސީޑީސީގެ ކުދިން އެމްއައިބީއަށްކުރި ތަޖްރިބާގެ ދަތުރު

އެމްޕީއެލްގެ ޙިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ދިނުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

ފެރީއިން ދަތުރުކުރި 65 މީހަކު މާލެ ގެނެސްފި

ލެޑް ގާޑްންގައި ހުރި 9 ގަހެއް ވައްޓާލާ އެތަނަށް ގެއްލުންދީފި

ބައިކިލޯގެ ހަޝިޝް އޮއިލާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި