ރާވެރިބޭގެ ޖިހާދުގެ ފެތުމުގަ ބައިވެރިވުމަށް ގިނަ ބަޔަކު އެދެފި

ރާއްޖޭގައި ކްލައިމެޓް ރިސާރޗް ޔުނިޓެއް ޤާއިމްކުރަނީ

ފުލުހުންނަށް ދޭ ފްލެޓްތައް އަންނަ އަހަރު ނިންމާލަން ބޭނުން- ސީޕީ

މާރާމާރީއެއްގައި ބިދޭސީއެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރާ މަރާލައިފި

ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅާއެކު ސައުދީގެ ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަވެފައި-

ކުށްވެރިންގެ ފައިގަ ޓެގް ހަރުކުރުމަށް 20ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލައިފި

"ސިފައިންގެ ލަވަ" މުނާސަބު ނޫން ގޮތަކަށް ބޭނުން ނުކުރަން އެދެފި

ރޭގެ ހާދިސާތަކުގައި ޝާމިލްވާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނަން-

ރޭގެ ހާދިސާގަ ލިބުނު ގެއްލުންތައް ނައިބްރައީސް ބައްލަވާލައްވައިފި