ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު ބަނދަރު ހެދުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތްތައް ފަށައިފި

އައްޑޫ ލިންކްރޯޑުގައި ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ބަލިތަކަށް ހޭލުން ތެރިކުރުމަށް 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ޕްލޭނެއް

ގދ. ތިނަދޫގައި އަވިން ހަކަތަ އުފައްދަން ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރަނީ

ސ. ފޭދޫ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް އާންމުކޮށްފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން، ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބާއްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީން ޕެންޝަން ސްކީމުގައި ހިމަނަނީ

ވިލުފުށީގައި ހަދަން ފަށާފައިވާ މަގުގެ ބޮޑުބައެއް ނިމިފައި

‏‎ ‎‏ކަނޑުގެ ‏‏ސަރަޙައްދުތަކާބެހޭ ބިލް ރައީސް ތަސްދީގުކުރައްވައިފި