އިންޑިޔާގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ފަރާތްތަކާއެކު ކޮންފަރެންސެއް ބާއްވަނީ

މަދިރި އާލާވާ ތަންތަން ނައްތާލުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މާދަމާ ފަށަނީ

ނަފްސާނީ ބަލި މީހުންނަށް ރާއްޖެއިން ލިބެންހުރި ފަރުވާތައް ބަލަނީ

ހެލްތް އެކްސްޕޯގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތައް މާދަމާ މާލެ އަންނަނީ

ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް އިމާރާތްކޮށް ނިންމަނީ

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ޕްރައިވެޓް ރޫމްތަކެއް ހަދަނީ

ޒިކާ ވައިރަސް އާއި ގުޅިގެން އެކި މުއައްސަސާތަކާއި މަޝްވަރާކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ޒިކާ ވައިރަސް އުޅެފާނެކަމުގެ ހެއްކެއް އަދި ނުފެނޭ

މަޑުއްވަރީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ޚިދުމަތް 24 ގަޑިއިރަށް ބަދަލުކޮށްފި

1 2 ... 380 381 382 383 384 385 386 ... 410 411