ރާއްޖެއިން ޗައިނާ އާއިއެކު ސިއްޙީ ދާއިރާއިން ގުޅުން ބަދަހި ކުރަނީ

ބަނގުރާ އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް ފިހާރަތަކުން ނަގަން ފަށައިފި

ޕޭރަންޓްރަލް ނިއުޓްރިޝަންގެ ޚިދުމަތް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަށައިފި

ބަނގުރާ އެކުލެވޭ 2 ބާވަތެއްގެ ކާބޯތަކެތި އެތެރެކުރުން މަނާކޮށްފި

އައިޖީއެމްއެޗްގެ ލެބޯޓްރީގެ ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތަކަށް ބަދަލުގެނެސްފި

އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލުން ޓާޝަރީ ފެންވަރުގެ ޚިދުމަތްދޭން ތައްޔާރުވަނީ

ސިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ޤާނޫނަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަށް އަހުލުވެރިކުރަނީ

މިސަރަހައްދުން މެލޭރިޔާ ނައްތާލި ފުރަތަމަ ޤައުމަކަށް ރާއްޖެ

ސަރުކާރު ހޮސްޕިޓަލްތަކުން އެލައިޑްގެ ހިދުމަތް ލިބޭނެ

1 2 ... 379 380 381 382 383 384 385 ... 406 407