އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގައި ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

ރަސްމީ ގަޑިއަށް އައި ބަދަލާއިއެކު ސްކޫލް ގަޑިތަކަށްވެސް ބަދަލެއް

ކ. އަތޮޅުގެ ޕްރިންސިޕަލުންނަށް ޚާއްސަ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން

އޯލެވެލް އިމްތިހާން އަންނަ ހޯމަދުވަހު ފަށަނީ

ފެންވަރު ބެލުމުގެގޮތު ޕްރައިމަރީ ދަރިވަރުންނަށް އިމްތިހާނެއް ދެނީ

ހުވަދޫ ސްކޫލްގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރި 4 ކްލާސް ރޫމް ހުޅުވައިފި

އުދަ އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ސްކޫލްތަކުން ފިޔަވަޅު އަޅަން ފަށައިފި

ޓީޗަރުންނަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަނީ

ކެޔޮދޫ ސްކޫލްގެ ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ރިފްޤާ

1 2 ... 113 114 115 116 117 118 119 ... 133 134