ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މަސްވެރިންނާއި ދަނޑުވެރިންނަށް ފަހި މާކެޓެއް

އެއާ ޗައިނާގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށަނީ

ބ.ފިނޮޅުގައި ތަރައްޤީކުރާ ރިސޯޓް އަންނަ އަހަރު މެދުތެރޭ ހުޅުވަނީ

ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރިމެންޓާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ޗައިނާއާއެކު ފަށަނީ

ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ %15 އިތުރުވެއްޖެ

އެލައިޑުން މާލޭގައި އައު ކަސްޓަމަރ ސާވިސް އޮފީހެއް ހުޅުވައިފި

އެސްއީޒެޑުން އަންނަ އަހަރު 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ- މިނިސްޓަރ

އެމް.އައި.ބީން ބޭންކު ގެރެންޓީ ދޫކުރުމުގައި ލުއި ގޮތްތަކެއް

މެގަ މޯލްޑިވްސް އިން ދިއްލީއަށް ދަތުރުތަައް ފެށުމަށް ނިންމައިފި

1 2 ... 920 921 922 923 924 925 926 ... 1005 1006